< Kuulutukset
24.03.2016

RA 5 Kaunissaaren ranta-asemakaava vireille

Kaunissaaren ranta-asemakaavatyö (kaava RA 5) on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

MISSÄ? Suunnittelualue Kaunissaari sijaitsee Sipoon saaristossa Sipoonselällä, Pirttisaaresta länteen. Kaava-alue koostuu kooltaan 104 hehtaarin saaresta sekä saaren välittömässä läheisyydessä olevista vesialueista. Alueen maanomistaja on Helsingin kaupunki. Kaunissaari on luonnonmaisemaltaan merkittävä saari ja sillä on myös kulttuurihistoriallisia, historiallisia ja luonnonsuojelullisia arvoja. Alueen arvot huomioidaan suunnittelussa.

MITÄ SUUNNITELLAAN? Kaunissaaren ranta-asemakaava pohjautuu alueen maanomistajan tarpeeseen uusista majoitusmökeistä (alustavasti n. 30 kpl). Alueelle ei rakenneta omarantaisia mökkejä. Olemassa olevien mökkien kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot selvitetään. Ranta-asemakaavassa tullaan esittämään nykyisen käyntisataman laajennus, kaksi muuta satama-aluetta, uimaranta sekä saunojen ja huoltorakennusten paikat. Telttailulle esitetään sille sallitut alueet. Aluetta kehitetään kaikille avoimena virkistysalueena.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 24.3. – 24.4.2016 ja siihen voi tutustua Kuntalassa (Iso Kylätie 18, Nikkilä) ja Söderkullan kirjastolla (Amiraalintie 2). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua koko kaavaprosessin ajan myös kunnan verkkosivuilla, klikkaa tästä.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa viimeistään 24.4.2016 kirjallisesti osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 Sipoo tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi ja hertta.ahvenainen@sipoo.fi. Kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi: RA 5 Kaunissaaren ranta-asemakaava.

LISÄTIETOJA asemakaavatyöstä antaa kaavoituspäällikkö Matti Kanerva (matti.kanerva@sipoo.fi, puh. 09 2353 6720), kaavoittaja Hertta Ahvenainen (puh. 09 2353 6719, hertta.ahvenainen@sipoo.fi) ja maanomistajan edustaja Hannu Airola Helsingin kaupungin liikuntavirastosta (puh. 09 310 87743, hannu.airola@hel.fi).

Kehitys- ja kaavoituskeskus

Sipoossa 24. maaliskuuta 2016


Viimeksi muokattu
16.03.2016