< Kuulutukset
28.12.2012

N 42 OP-korttelin asemakaavamuutos vireille

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2013–2016 sisältyvän N 42 OP-korttelin asemakaavamuutoksen laadinta aloitetaan.

Asemakaavatyö on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on nähtävänä 2.1.–1.2.2013 Kuntalan 1. kerroksen asiakas-palvelupisteessä (käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä) viraston aukioloaikana sekä Sipoon pääkirjas-tossa, Nikkilässä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi koko suunnittelutyön ajan tutustua myös tästä

Asemakaavan muutos koskee liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K) ja yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialuetta (ALK) Nikkilän taajaman korttelissa 2001. Alueella on voimassa vuoden 1977 rakennuskaava ja vuonna 1982 hyväksytty rakennuskaavan muutos korttelin 2001 osalle.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti osoit-teeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO.

Lisätietoja OP-korttelin asemakaavoituksesta antavat kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen, puh. 09 2353 6724, ja maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva, puh. 09 2353 6720, tai sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi.


Viimeksi muokattu
20.12.2012