< Kuulutukset
19.12.2012

Sibbesborgin osayleiskaavatyö vireille

Sibbesborgin alueella käynnistyy oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta. Osayleiskaavoitus on yksi keskeisistä Sipoon kasvustrategian toteuttamiseen tähtäävistä suunnitteluhankkeista. Osayleiskaavalla on tarkoitus tarkentaa Sipoon yleiskaava 2025:n maankäytöllisiä linjauksia. Tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittyminen raideliikenteeseen ja muuhun joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi, toiminnoiltaan monipuoliseksi noin 70 000 asukkaan pikkukaupunkimaiseksi taajamakeskukseksi.

Kaavatyön lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä osayleiskaavatyötä ohjaava kehityskuva ovat nähtävinä 20.12.2012 ja 28.3.2013 välisenä aikana Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä (viraston aukioloaikana), Iso Kylätie 18, Nikkilä sekä Söderkullan kirjaston aulassa, Amiraalintie 2, 01150 Söderkulla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä suunnittelutavoitteisiin voi tutustua lisäksi koko kaavaprosessin ajan tästä.  

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä suunnittelutavoitteista tulee jättää viimeistään 2.4.2013 osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO.

Lisätietoja: aluekehitysarkkitehti Kaisa Yli-Jama, puh. 09 2353 6702, s-postiosoite etunimi.sukunimi@sipoo.fi.


Viimeksi muokattu
14.12.2012