< Kuulutukset
17.09.2020

Hyväksytty asemakaava, N39 Nikkilän pelastusaseman asemakaava

Valtuusto on päätöksellään 7.9.2020 § 48 hyväksynyt N39 Nikkilän pelastusaseman asemakaavan. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 15. syyskuuta 2020 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Valtuusto

Sipoossa 17.9.2020


Viimeksi muokattu
16.09.2020