< Ajankohtaista
30.09.2020

Sipoon kunnan lastenvalvojan asiakkaiden tietoja tallentui virheelliseen paikkaan

Sipoon kunta on havainnut tietoturvapuutteen lastenvalvojan asiakastietojen tallentumisessa. Kunta on välittömästi turvannut henkilötiedot, tehnyt ilmoituksen tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetun toimistolle ja alkanut tiedottaa asianosaisia.

Tietoturvapuutteessa on kyse siitä, että lastenvalvojan rekisterin salassa pidettäviä tietoja on tallentunut teknisen virheen takia paikkaan, jonne on mahdollisesti ollut pääsy monella kunnan työntekijällä. Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan postitse kaikille niille asiakkaalle, joiden henkilötietoihin tietoturvaloukkaus on voinut kohdistua. Asianosaisilta asiakkailta ei vaadita mitään toimia.

Tietoturvaloukkaus havaittiin teknisen ylläpitotyön yhteydessä viime viikolla. Normaalisti kyseiset tiedot tallennetaan lastenvalvojan käyttämään asiakastietojärjestelmään. Järjestelmään on käyttöoikeudet vain niillä työntekijöillä, joiden työtehtävät vaativat pääsyä tietoihin. Teknisen virheen vuoksi tietoja oli tallentunut verkkoasemalle, jonne on hetkellisesti ollut pääsy monella kunnan työntekijälle. Verkkoasema on kuitenkin sellainen, että vain pienellä osalla kunnan työntekijöistä on aihetta käydä siellä suorittamassa teknisiä ylläpitotoimia. Verkkoasemalle ei ole pääsyä ulkopuolisilla, ja kunnan työntekijöillä on salassapitovelvoite, joka säilyy myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Tietoturvaloukkauksen havaitsemisen jälkeen Sipoon kunta on suorittanut tarvittavat toimet henkilötietojen turvaamiseksi. Henkilökuntaamme muistutetaan tietojen tallentamisesta ja varmistamme myös muilla toimilla, että sama virhe ei pääse toistumaan.


Viimeksi muokattu
30.09.2020