< Ajankohtaista
04.08.2016

Yksityisen päivähoidon tukien hakemisessa muutoksia

Yksityisen päivähoidon tukien perusteet ovat muuttuneet 1.8.2016 alkaen. Sipoossa on päätetty, että perheille maksettavat tuet pysyvät toistaiseksi entisellään, vaikka Kansaneläkelaitoksen osuus pienenee. Tämän vuoksi tukien hakemiseen on tullut muutoksia.

Esiopetusikäisistä lapsista Sipoon kunta itse maksaa palveluntuottajille tukien välisen erotuksen. Muun ikäisistä lapsista tuki tulee palveluntuottajille edelleen kokonaisuudessaan Kelan kautta.

Muutokset koskevat kaikkia perheitä, joilla on esiopetusikäinen lapsi yksityisessä päivähoidossa. Lisäksi muutokset koskevat niitä perheitä, joilla on toinen vanhemmista kotona tai jotka muusta syystä eivät ole oikeutettuja varhaiskasvatukseen yli 20 tuntia viikossa.

Lomake ja tarkat täysimääräisen tuen hakuohjeet tulevat myöhemmin elokuussa. Jos olette jo ehtineet saada pienempää tukea tai tukea ei ole maksettu, Kela maksaa erotuksen takautuvasti.


Viimeksi muokattu
04.08.2016