< Ajankohtaista
27.09.2011

Sipoon liikenneturvallisuussuunnitelman asukaskysely valmistunut

Keväällä 2011 käynnistyi liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen Sipooseen.

Toukokuussa toteutettiin asukaskysely, jolla kerättiin näkemyksiä ja kokemuksia Sipoon liikenneturvallisuudesta. Kyselyssä kartoitettiin mielipiteitä Sipoon liikenneturvallisuuden tilasta, turvattomiksi koetuista paikoista ja asukkaiden liikkumistottumuksista.

Asukas- ja koululaiskysely saivat valtavan suosion, ja vastauksia kertyi yhteensä lähes 1 400. Vastausten runsas määrä kertoo liikenneturvallisuuden olevan tärkeä asia asukkaille.  

Asukaskyselyssä kuntalaiset mainitsivat pahimmiksi liikenneturvallisuuspuutteiksi ylinopeudet ja liian pienet turvavälit. Turvattomimpana liikkujaryhmänä pidettiin alle kouluikäisiä ja alakouluikäisiä sekä liikkumisesteisiä ja -rajoitteisia. Kävely ja pyöräily noteerattiin turvattomimmaksi kulkutavaksi.

Kyselyn perusteella kuntalaisten turvavälineiden (heijastin, pyöräilykypärä, turvavyö) käyttö on melko hyvällä tasolla. Kokonaisuutena kuntalaiset arvioivat Sipoon liikenneturvallisuustilanteen tyydyttäväksi.  

Eniten kehittämistarpeita kuntalaiset kohdistaisivat kevyen liikenteen väylien rakentamiseen, joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen sekä teiden ja katujen kunnossapitoon.

Yksittäisistä ongelmakohteista eniten mainintoja kyselyssä saivat:
• Eriksnäsintien kevyen liikenteen väylän puute,
• Uusi Porvoontien ja Amiraalintien liittymän turvattomuus,
• Öljytien ja Brobölentien liittymän turvattomuus,
• Nikkilän ja Söderkullan välisen kevyen liikenteen yhteyden puute ja
• Korso–Nikkilä-välin kevyen liikenteen väylän puute. 

Työ jatkuu kyselyvastausten analyyseillä ja maastokäynneillä, joilla kartoitetaan liikenneympäristön vaaranpaikkoja ja pohditaan parannustoimenpiteitä. Liikenneturvallisuuden parantamisen ohella tavoitteena on edistää etenkin kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Syksyn aikana laaditaan myös runko kunnassa jatkuvalle liikenneturvallisuustyölle, jossa ovat mukana kunnan eri hallinnonalat. Kokonaisuudessaan suunnitelma valmistuu tammikuussa 2012. 

Lisätietoja antavat:Sipoon kunta, tekninen johtaja Veikko Raiskila, puh: (09) 2353 6800, Linea Konsultit Oy, Mikko Lautala, puh: (09) 720 64272


Viimeksi muokattu
01.01.1970