< Ajankohtaista
19.05.2011

Kuntalaiskysely korvauspäätöksen jatkotoimista

Korkein hallinto-oikeus antoi 12.4.2011 päätöksensä (KHO 12.4.2011/1054) Sipoon kunnan valituksesta Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisusta kuntajakolain mukaista taloudellista selvitystä koskevassa hallintoriita-asiassa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Sipoon kunnan valituksen, joka koski Sipoon kunnan ja Helsingin kaupungin välistä taloudellista selvitystä, ja näin ollen Helsingin hallinto-oikeuden tekemää päätöstä ei muutettu.

Sipoon kunta on teettänyt selvityksen mahdollisista jatkotoimista korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen johdosta. Selvityksestä kävi ilmi, että kunnalla ja/tai kuntalaisilla on ainakin teoriassa kolme oikeudellista tapaa edetä asiassa. Selvityksen perusteella asiassa voisi mahdollisesti

1. hakea päätöksen purkua KHO:lta

2. vaatia vahingonkorvausta käräjäoikeudessa

3. käyttää oikeussuojakeinoja eurooppaoikeuden perusteella

Kustannusarvio prosessin eteenpäin viemisestä olisi noin 20 000–30 000 euroa. Selvityksen mukaan on kuitenkin erittäin epätodennäköistä, että yllä mainitut oikeudelliset keinot tuottaisivat Sipoolle myönteisen tuloksen.

Sipoon kunta haluaa kuulla kuntalaisten mielipiteitä siitä, miten kunnan tulisi edetä korkeimman hallinto-oikeuden antaman päätöksen suhteen. Kuntalaiskysely on neuvoa-antava ja se tukee valmisteluprosessia, kunta haluaa tällä tavoin peilata kuntalaisten näkemyksiä asiassa. Kyselyn vastaukset eivät kuitenkaan sido kuntaa päätöksenteossa.

Kyselyyn voi vastata joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Kysely löytyy tästä linkistä. Toivomme teidän vastaavan kyselyyn ensisijaisesti sähköisesti. Paperisia lomakkeita saa kuitenkin pääkirjastosta, Söderkullan kirjastosta sekä Kuntalan Infosta. Kyselyyn voi vastata 19.–30.5.2011.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia ja kyselyssä selvitetään vielä tarkemmin, mitä eri oikeudelliset jatkotoimenpiteet merkitsisivät, millaisella aikataululla toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä ja minkälaisia kustannuksia toimenpiteistä koituisi. Kysely on pääasiassa suunnattu Sipoon kunnan asukkaille ja Sipoossa toimiville, mutta myös muut asiasta kiinnostuneet voivat mielellään vastata kyselyyn.


Kyselyyn


Lisätietoja kyselystä antaa johdon vs. assistentti Heidi Träskelin, heidi.traskelin(at)sipoo.fi, puh. 09 2353 6202.

 


Viimeksi muokattu
01.01.1970