< Ajankohtaista
20.01.2011

Nuorisolain muutos ja etsivä nuorisotyö

Tiedoksi kunnan työntekijöille.

Nuorisolaissa (693/2010) on 1.1.2011 astunut voimaan muutos, joka velvoittaa opetuksen tai koulutuksen järjestäjää ilmoittamaan kunnan etsivälle nuorisotyölle perusopetuksen päättäneestä, alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin, keskeyttää tai erotetaan ammatillisesta koulutuksesta tai lukiokoulutuksesta. Laki velvoittaa myös puolustusvoimia ja siviilipalveluskeskusta ilmoittamaan etsivälle nuorisotyölle, jos alle 25-vuotias nuori keskeyttää tai vapautetaan palveluksesta. Nuoresta tulee nuorisolain (693/2010) mukaan ilmoittaa hänen yksilöinti- ja yhteystietonsa. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta etsivälle nuorisotyölle, jos viranomainen arvioi, että kyseisestä nuoresta on tehtävä lastensuojelulaissa (417/2007) määrätty lastensuojeluilmoitus.

Nuorisolaki kokonaisuudessaan: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072

Sipoon kunnan etsivä nuorisotyö

Yhteystiedot:

Henrik Johansson
Käyntiosoite: Jussaksentie 3, 04130 Sipoo
Puh. 040-1914463 ( 7059)
henrik.johansson (@) sipoo.fi

Johanna Ijäs
Käyntiosoite: Jussaksentie 3, 04130 Sipoo
Puh. 040-1914462 (7056)
johanna.ijas (@) sipoo.fi

Muokattu 20.1.2011/ Liljeberg


Viimeksi muokattu
01.01.1970