< Ajankohtaista
22.04.2020

Sipoon varhaiskasvatuksessa on käytössä uusia käytäntöjä liittyen koronavirukseen

Sipoon varhaiskasvatuksessa on käytössä uusia käytäntöjä liittyen koronavirukseen
Sipoon varhaiskasvatus on ottanut käyttöön uusia käytäntöjä, joiden avulla pyritään estämään koronaviruksen leviämistä. Päiväkodeissa on muun muassa tehostettu siivousta kosketuspinnoilta, lähikontaktien ja kohtaamisten määrää päiväkodeissa rajoitetaan ja ulkotoimintaa suositaan.

Kaikissa päiväkodeissa on koronavirukseen liittyvien poikkeusolojen aikana tehostettu siivousta ja kiinnitetty runsaasti huomiota hyvään käsihygieniaan. Erityisesti erilaisten kosketuspintojen siivousta on tehostettu ja pintoja puhdistetaan jopa 2-4 tunnin välein.

Päiväkotihoidossa olevien lasten määrä Sipoossa kasvanut hieman viime päivinä. Lapsia on ollut Sipoon päiväkodeissa paikalla hieman yli 20 prosenttia tavallisesta määrästä. Päiväkodeissa pyritäänkin rajoittamaan lähikontaktien ja kohtaamisten määrää yhä enemmän. Sisätiloissa kukin ryhmä toimii omana yksikkönään ja yhteistilojen käyttöä porrastetaan. Toimintaa ulkona suositaan ja päiväkotiryhmät ovat ulkona mahdollisimman paljon.

Myös henkilökunnan välisiä kohtaamisia pyritään vähentämään muun muassa porrastamalla taukoja ja järjestämällä henkilökunnan viikkokokoukset etäyhteyksien avulla. Pyrimme minimoimaan myös henkilökunnan lähikontaktit huoltajiin. Kun lasta haetaan tai tuodaan hoitoon, pyydämme huoltajia noudattamaan turvaetäisyyttä ja välttämään tarpeetonta oleskelua päiväkodin tiloissa. Tapaamiset ja pidemmät keskustelut huoltajien kanssa pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien avulla.

-Kaikesta huolimatta tavoitteenamme on tarjota lapsille mahdollisimman tuttu arki varhaiskasvatuksessa joka päivä. Pyrimme myös tukemaan kotona olevien lasten osallisuutta erilaisin terveisin päiväkodista, varhaiskasvatuspäällikkö Mervi Keski-Oja kertoo.

Sipoossa on vastikään lisätty koronavirustestausta ja laajennettu testauskriteereitä. Testausmäärän lisääntyessä altistusepäilyjä arvioidaan tulevan esille aiempaa enemmän, ja myös päiväkotilasten perheille saattaa tulla yhä useammin terveysviranomaisten selvitystyön perusteella ilmoitus pitää lapsi kotihoidossa testituloksen varmistumiseen asti. Tällaisissa tilanteissa päiväkodinjohtaja tai hänen osoittamansa henkilö lähettää tekstiviestillä tiedon asiasta huoltajille. Viestissä kerrotaan tarkemmat yksityiskohdat jatkotoimista ja pyydetään vastaamaan viestiin. Vastauksen avulla varmistutaan siitä, että viesti on vastaanotettu. Tehostetulla testaamisella ja mahdollisesti altistuneiden karanteenilla pyritään katkaisemaan mahdolliset tartuntaketjut varhaisessa vaiheessa.

Varhaiskasvatuspäällikkö Mervi Keski-Ojan mukaan huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on koronavirukseen liittyvissä poikkeusoloissa entistäkin tärkeämpää, jotta kaikki varhaiskasvatuksessa ja kotona olevat lapset saavat tarvitsemansa tuen.

-Suuri kiitos teille Sipoon varhaiskasvatuslasten huoltajat! Kaikki on sujunut todella mallikkaasti haastavasta tilanteesta huolimatta, Keski-Oja sanoo.

Suosittelemme edelleen, että huoltajat pitävät lapset kotona, jos siihen vain on mahdollisuus. Muistattehan myös ilmoittaa lapsen poissaoloista eVarhaiskasvatusportaalissa.


Viimeksi muokattu
22.04.2020