< Ajankohtaista
23.04.2019

Mitä mieltä olet Sipoon kulttuuritarjonnasta? - Osallistu ajankohtaiseen asukaskyselyyn!

Mitä mieltä olet Sipoon kulttuuritarjonnasta? - Osallistu ajankohtaiseen asukaskyselyyn!
Sipoon kunta tuottaa parhaillaan kulttuurisuunnitelmaa, joka linjaa kunnan kulttuuripalveluiden suuntaa seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Kyselyn tuloksilla on merkittävä rooli tulevan kulttuurisuunnitelman valmistelua, sillä se tarjoaa palveluiden käyttäjille eli kuntalaisille mahdollisuuden vaikuttaa palveluihin.

Pyydämme Sinua, arvoisa sipoolainen, osallistumaan kulttuurisuunnitelman laatimiseen ja vastaamaan oheiseen kulttuuripalveluita koskevaan kyselyyn.

Linkki kyselyyn: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=730847X177244810X49040

Kysely on auki 9.5 saakka. Kyselyn toteuttaa KPMG Oy Ab yhdessä Sipoon kunnan kanssa.

Kulttuurisuunnitelmatyö:

Sipoon kunnanvaltuusto on päättänyt valtuustoaloitteesta, että Sipoon kunnalle laaditaan kulttuurisuunnitelma vuonna 2019. Kunta on aloittanut työstämisen yhteistyössä KPMG:n kanssa, jonka tavoitteena on laatia kulttuurisuunnitelma, joka toimii strategisena, ohjaavana asiakirjana kymmenen vuoden kehittämistähtäimellä. Kulttuurisuunnitelman laatimisessa keskitytään tunnistamaan Sipoon kunnan kulttuuritoiminnan nykytila sekä sen pohjalta syntyvät kehittämistarpeet kunnan kasvutekijät huomioiden.

Suunnitelmassa tullaan huomioimaan sekä kulttuurin mahdollisuudet kunnan palveluissa, että luovan alan ammattilaisten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen ansiokas toiminta kuntalaisten hyvinvoinnin ja virkistyksen tuottajina. Kulttuurisuunnitelmassa on tarkoitus arvioida, miten eri taiteenalat voivat lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa. Kulttuuria käsitellään suunnitelmassa laajasti virkistystä ja hyvinvointia tuottavana teemana sekä eri taiteen alojen näkökulmasta.

Kulttuurisuunnitelmatyö on aloitettu huhtikuussa 2019 ja suunnitelma on tarkoituksena saada valmiiksi syksyllä 2019. Työn etenemistä ohjaa ohjausryhmä, johon kuuluu Hans Blomberg, Tiina Sinkkonen, Jussi Merikanto, Pekka Paikkari, Petri Pöyhönen, Micaela Röman, Linda Sundqvist ja Kulttuuripalvelujen henkilökunta sekä KPMG:n edustajat.

Lisätietoja asiasta antavat:

Anne Laitinen, Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Sipoon kunta
anne.laitinen@sipoo.fi, +358 (0)505485682

Jussi Nikander, Manager, KPMG Oy Ab
jussi.nikander@kpmg.fi, +358 (0)40 714 8128

 Viimeksi muokattu
23.04.2019