Uusimaa-kaava 2050

Tietoa Uusimaa-kaavasta Uudenmaan liiton verkkosivuilla. Uusimaa-kaava kattaa lähes koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava maakuntakaava on valmisteltu vuosina 2016−2020.