Rakennusjärjestyksen täydentäminen / Pöytäkirjanote

Pöytäkirjan ote rakennusjärjestyksen täydentämisestä