Kitön Vesiosuuskunta

Vesiosuuskunta on asukkaiden perustama, omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos, joka huolehtii vesihuollosta kunnan hyväksymällä alueella.

Kitön Vesiosuuskunta perustettiin keväällä 2010 seudun aktiivisten kiinteistönomistajien toimesta. Osuuskunnan jäsenten yhteisenä tavoitteena on rakentaa toimiva vesi- ja jätevesiverkosto sekä laajakaistaverkosto perustuen kuitukaapeliin.

Etelä-Suomen Energia osallistuu projektiin asentamalla suojaputket tulevia sähkökaapeleita varten. Koko alue käsittää itäisen Löparön, Kitön, Näsetin, Spjutsundin kylän ja Hemisvikenin. Tällä alueella sijaitsee yhteensä noin 350 kiinteistöä, koostuen sekä ympärivuotisista että sesonkipainotteisista kiinteistönomistajista.