Hyväksytyt maakuntakaavat

Hyväksytyt maakuntakaavat Uudenmaan liiton verkkosivuilla.

Uudellamaalla on voimassa useita maakuntakaavoja:

  • Uudenmaan maakuntakaava
  • Itä-Uudenmaan maakuntakaava
  • Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava
  • Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava
  • Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava - Östersundomin alue
  • Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava
  • Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavat ovat kokonaiskaavoja, joissa on esitetty kaikki maankäyttömuodot. Vaihekaavat täydentävät ja päivittävät kokonaiskaavoja valittujen teemojen osalta.