Luistelukenttien sijainti ja kunto

Luistelukenttien sijainnin ja kunnon voi tarkistaa sähköisestä

mSki-palvelusta