Nylands Vildmarkseldar 25.11.2017

Program 25.11.2017

Finlands Jägarförbunds Nylands Distrikt rf är huvudarrangör för Nylands Vildmarkseldar – ett evenemang som årligen ordnas i Nylands kommuner och städer.

Evenemangen ordnas årligen i alfabetsordning i samarbete med kommunerna och deras föreningar och organisationer. De första Vildmarkseldarna arrangerades i Artsjö år 1990.

Till evenemanget inbjuds alla föreningar och organisationer vars verksamhet anknyter till naturen. Av organisationerna som deltar tas inga avgifter ut. Alla arrangemang kring evenemanget görs som frivilligt talkoarbete.

Nylands Vildmarkseldar ordnas i år i Sibbo den 25 november 2017 kl. 14–18.

I år har det gått 28 år sedan de första Vildmarkseldarna ordnades.

Platsen för evenemanget är Nickby Hjärtas skolcentrum.

Arrangemangen för evenemanget har inletts som ett samarbete mellan Sibbo kommun, Finlands Jägarförbunds Nylands Distrikt och lokala föreningar och organisationer.

Mötesprotokoll
15.2.2017 mötesprotokoll
13.6.2017 mötesprotokoll
15.8.2017 mötesprotokoll (på finska)
24.10.2017 mötesprotokoll (på finska)

Anmälningsblankett

 

Mer information:
Fritidssektionens beslut att delta i evenemanget Vildmarkseldar
Webbplatsen för Finlands Jägarförbunds Nylands Distrikt rf
Mer information ges av ledningens assistent Carola Juselius, carola.juselius@sibbo.fi, tfn 09 2353 6211

Senast ändrat 20.11.2017