Servicereform i Sibbo

Kommundirektör Mikael Grannas berättar om servicereformen, se videon.

 

 

Sibbo kommuns service förnyas under åren 2015-2020. Med servicereformen svarar kommunen på de förändringar som de nationella strukturreformer och den fortlöpande försämrande ekonomin hämtar med sig. 

 

Målsättningen är att effektivera och utveckla kommunens service så att kommunens kostnadsstruktur förbättras med 10 miljoner euro tills år 2020 bl.a. med digitalisering samt genoma att ändra organisations- och ledningskulturen i kommunen. Personalen tas med i utvecklingsarbetet, ingen sägs upp eller permiteras. 

 

Kommunen önskar att kommuninvånare skulle delta i utvecklingen av sin egna service. I servicereformen är det meningen att ordna bl.a. enkäter, kundråd och safaris för att möjliggöra deltagandet. Utvecklingsprojekt presenteras på dessa sidor i vänstra kolumnen. Utvecklingsidéer och respons kan ges via Respons-länken och servicereformen kan diskuteras också på Twitter med hashtaggen #sibbosframtid eller på Sibbo kommuns Facebooksida.

 

Mera information: kommundirektör Mikael Grannas, tfn 040 7529 803, mikael.grannas@sibbo.fi

 
Senast ändrat 26.02.2016