Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma

Sipoon kunta ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto tekevät uusille maahanmuuttajille alkukartoituksia ja kotoutumissuunnitelmia.

Alkukartoitusta ja kotoutumissuunnitelmaa voit pyytää TE–toimistosta tai kunnalta. Jos olet hakeutumassa työelämään, pyydä alkukartoitusta ensin TE-toimistosta. Alkukartoitus auttaa sinua löytämään sopivia palveluita ja selviämään arkielämässäsi uudessa maassa. Alkukartoitus tarkoittaa viranomaisen kanssa keskustelua, jossa selvitetään sinun tilanteesi ja sen mukainen palveluntarve. Alkukartoitus voi sisältää esimerkiksi kielitaidon testauksen ja osaamisen kartoituksen.

Alkukartoitukseen perustuen TE-toimisto tai kunta arvioi tarpeesi kotoutumissuunnitelmaan. Kotoutumissuunnitelma on sopimus kotoutumiskoulutuksesta, esimerkiksi osallistumisesta kielikurssille, työharjoitteluun tai muuhun toimintaan, joka edistää työnsaantia. Kotoutumissuunnitelma tehdään yhdessä sinun ja TE-toimiston tai kunnan viranomaisen kanssa. Suunnitelma voidaan tehdä, jos tarvitset alkukartoituksen perusteella tukea kotoutumiseen. Kotoutumissuunnitelman kesto on yksilöllinen. Työ- ja koulutushistoria sekä omat tavoitteet vaikuttavat siihen, miten pitkään tarvitset tukea.

Kotoutumissuunnitelman toimenpiteisiin osallistumisen ajan voit saada kotoutumistukea toimeentulon turvaamiseksi.


Sinulla on oikeus saada alkukartoitus, jos

- kotikuntasi on Sipoo ja
- olet muuttanut Sipooseen ulkomailta tai muualta Suomesta ja
- sinulle ei ole tehty aikaisemmin alkukartoitusta ja
- sinulla on ollut kotikunta Suomessa enintään kolme vuotta

Alkukartoitus on maksuton.

 

På svenska

Viimeksi muokattu 08.02.2018