S19C Joensuun venesatama

På svenska

Asemakaava

Joensuun venesataman alue sijaitsee Söderkullan taajaman lounaispuolella Sipoonjoen länsirannalla Uuden Porvoontien eteläpuolella. Noin 15 ha:n alueelle on kaavoitettu venesataman toimintoihin ja vapaa-ajanpalveluihin liittyvää rakentamista.

Valtuusto on päätöksellään 9.9.2013 § 88 hyväksynyt asemakaavan.
Kaava tuli voimaan 24.10.2013.

Kuulutus lainvoimasta 24.10.2013 (pdf)
Kuulutus hyväksymisestä 19.9.2013 (pdf)

Asemakaava (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

 

Selvitykset

Selvitykset pdf-tiedostoina:

Luontoselvitys

Arkeologinen maastoinventointi

Liikenteen toimivuustarkastelu

Maisemaselvitys
- Raportti
- Maisemarakenne, kartta
- Arvokas kulttuuriympäristö, kartta
- Maankäytön suositukset, kartta

Pohjatutkimus
- Raportti
- Tutkimuskartta

Tieliikenteen meluselvitys

Sijaintikartta
 
Näkymä satamasta

 

 
Viimeksi muokattu 23.01.2017