Hyresbostäder

KAS bostäder sköter själv val av boende till de bostäder de äger. 
Kontaktuppgifter: 09 3154 9633 mån.-fre. kl. 12-15
 

www.kas.fi

Suomeksi
Senast ändrat 20.06.2017