Kontaktuppgifter

Sibbo kommun
Stora Byvägen 18, Nickby
PB 7, 04131 SIBBO
Växel (09) 23531

Tekniska jour 24/7, kommunens fastigheter:
tfn 050 55 44 538

SuomeksiLokalitetsförvaltning

Lokalservicechef
Juha Pohjonen
+358401914517

Kundservicechef

Henna Martikainen
+358503830793

henna.martikainen@sibbo.fi

Byggnadsingenjör
Rainer Långsjö
+358503218909
Byggprojekt
Byggingenjör
Jukka Haakana
+358505222807
Byggprojekt
Vvs-ingenjör
Stefan Lindström
+358500717261
Teknisk disponent
Ossi Hartikainen
+358401916035
Förman för restaureringsbygg
Kenneth Albrecht
+358401914541
Husbyggnadsmästare
Martti Moilanen
+358503812780
Sektorsekreterare
Kirsi Poikala
0509113175
Husteknikingenjör
Pekka Nirhamo
+358401916062
Städservicechef
Johanna Kemiläinen
+358401916028
Städarbetshandledare
Raimo Timonen
+358505339586
Städservicechef
Lottamari Uurasmaa
+358406532461
Städarbetsinstruktör
Maija Wiik
+358505455866
Depån
Senast ändrat 10.01.2019