Asumis- ja hoitopalvelut

Asumis- ja hoitopalvelut on tarkoitettu ikääntyneille, jotka erityisistä syistä tarvitsevat tukea ja apua asumisen järjestämisessä ja jos kotona selviäminen ei kotihoidon ja omaisten turvin ole enää turvallista tai tarkoituksenmukaista. På svenska

Päätökset asumis- ja hoitopalveluihin pääsystä tehdään hoidon tarpeen mukaisessa järjestyksessä. Ennen päätöstä tehdään hoidon tarpeen ja toimintakyvyn arviointi. Päätökset tehdään moniammatillisessa palveluohjausryhmässä ikäihmisen ja omaisen toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioon ottaen.

Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoidon järjestelyillä tuetaan omaishoitajan jaksamista sekä tuetaan ikääntyneen asumista kotona. Lyhytaikaishoitoa tarjotaan Suvirinteen yksikössä ja terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolla.

Asumis- ja hoitopalvelut mediassa

Vanhustyö 1/2016Lisätietoja:

Palveluohjaaja
Nina Weckman
09 2353 6690
nina.weckman@sipoo.fi

Palvelupäällikkö
Nina Martikainen
09 2353 6580
Viimeksi muokattu 02.08.2017