T 4 Taasjärvi II

På svenska

Asemakaava koskee osaa Taasjärven pohjoispuolella olevasta Tasbyn kiinteistöstä 419-4-1445 sekä osaa kiinteistöstä 419-4-1604. Asemakaavalla muodostuu korttelit 550 - 563 sekä katu-, pysäköinti-, puisto- ja virkistysaluetta.

Asemakaavan tarkoitus on Söderkullan keskustaan tukeutuvan asuinalueen suunnittelu, samalla kun säilytetään riittävät virkistysyhteydet taajaman pohjoispuolisille ulkoilualueille. Alueelle muodostuu 51 uutta rakennuspaikkaa omakotitaloille ja n.15 rivitaloille. Asukkaiden lukumääräksi arvioidaan 350 – 400. Omakotitonttien keskikoko on n. 1000m2, kortteli- ja tonttitehokkuudella 0,25 asuinrakennuksen rakennusoikeudeksi tulee n. 250 k-m2. Piharakennuksen rakennusoikeudeksi on määritelty lisäksi 40 k-m2.

Valtuusto hyväksyi asemakaavan 9.5.2011. Kaava sai lainvoiman 23.6.2011

Kuulutus lainvoimasta 23.6.2011
Asemakaavakartta
Kaavaselostus
Selostuksen liitteet

Rakennustapaohje

Lisätietoja tonttimyynnistä >

 


Ilmakuva (klikkaa isommaksi)

Viimeksi muokattu 04.07.2013