Avainluvut

Kunnan koko

Maapinta-ala 340 km²
Järviä 3 km²
Merialueita 356 km²

Väestöntiheys 60 henkilöä/km²

Väestö

Sipoo Numeroina 2017 -tilastoesite: Esite

Sipoon asukasluku oli 20 310 vuoden 2017 lopussa.

Osa-alueiden väkiluku 31.12.2017: Taulukko
Osa-alueiden väkiluku 31.12.2016: Taulukko
Osa-alueiden väkiluku 31.12.2015: Taulukko
Osa-alueiden väkiluku 31.12.2014: Taulukko

Tilastokartta

Vuonna 2017 Sipoon asukasluku kasvoi 19 922 henkilöstä 20 310 henkilöön (+ 1,9 %). Suomenkielisiä oli 12 744 (63 %), ruotsinkielisiä 6 615 (32 %) ja muut 951 (5 %). Miehiä ja poikia oli yhteensä 10 167 sekä naisia ja tyttöjä yhteensä 10 143.

Vuonna 2017 syntyi 169 henkilöä ja kuoli 124 henkilöä Sipoossa.

Vuonna 2017 kuntaan muutti 1 595 henkilöä ja pois muutti 1 255 henkilöä.
- - -
Lähteet: Tilastokeskus, www.tilastokeskus.fi ja Väestörekisterikeskus, www.vaestorekisterikeskus.fi.

Työvoima ja työpaikkoja

Sipoossa oli 5 697 työpaikkaa 31.12.2016. Työvoimaan kuului 10 200 henkilöä (9 457 työssäkävijää ja 743 työtöntä). Työpaikkojen omavaraisuusaste oli 60 %. Lähde: Tilastokeskus, www.tilastokeskus.fi.

Sipoossa oli 534 työtöntä ja työttömyysaste oli 5,2 % lokakuussa 2018. Lähde: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työttömyyskatsaus.

Kunnan talous

Vuosittain laaditaan talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi ja taloussuunnitelma, joka käsittää talousarviovuoden sekä sitä seuraavat kaksi vuotta. Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2017, kunnan sitovat tavoitteet maaliskuussa 2018.

Talousarvio 2018
Tilinpäätös 2017Talousarvio 2017
Tilinpäätös 2016Talousarvio 2016

Tuloveroprosentti 2018 on 19,25 %. På svenska

Kiinteistöveroprosentit 2018

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
- vakituinen asuinrakennus 0,50 %
- muu asuinrakennus 1,10 %
- rakentamaton rakennuspaikka 5,00 %

Lainat vuoden 2018 talousarvion mukaan: 2 981 euroa/asukas (lainakanta 63,2 milj. euroa)Lisätietoja

Erikoissuunnittelija
Rita Lönnroth
+358509113058
Viimeksi muokattu 13.12.2018