Avainluvut

Kunnan koko

Maapinta-ala 340 km²
Järviä 3 km²
Merialueita 356 km²

Väestöntiheys 57 henkilöä/km²


Väestö

Sipoo numeroina -esite.

Sipoon asukasluku oli 19 922 vuoden 2016 lopussa.

Osa-alueiden väkiluku 31.12.2016: Taulukko ja tilastokartta.

Osa-alueiden väkiluku 31.12.2015: Taulukko ja tilastokartta.

Osa-alueiden väkiluku 31.12.2014: Taulukko ja tilastokartta.

Vuonna 2016 Sipoon asukasluku kasvoi 19 399 henkilöstä 19 922 henkilöön (+ 2,7 %). Suomenkielisiä oli 12 465 (63 %), ruotsinkielisiä 6 616 (33 %) ja muut 841 (4 %). Miehiä ja poikia oli yhteensä 9 985 sekä naisia ja tyttöjä yhteensä 9 937. Vuonna 2016 syntyi 172 henkilöä ja kuoli 135 henkilöä Sipoossa. Kuntaan muutti 1 616 henkilöä ja pois muutti 1 139 henkilöä.

- - -

Lähteet: Tilastokeskus, www.tilastokeskus.fi ja Väestörekisterikeskus, www.vaestorekisterikeskus.fi.


Työvoima ja työpaikkoja

Sipoossa oli 5 625 työpaikkaa 31.12.2014. Työvoimaan kuului 9 610 henkilöä (8 969 työssäkävijää ja 641 työtöntä). Työpaikkojen omavaraisuusaste oli 63 %. Lähde: Tilastokeskus, www.tilastokeskus.fi.

Sipoossa oli 616 työtöntä ja työttömyysaste oli 6,2 % huhtikuussa 2017. Lähde: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työttömyyskatsaus.

 

Kunnan talous

Vuosittain laaditaan talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi ja taloussuunnitelma, joka käsittää talousarviovuoden sekä sitä seuraavat kaksi vuotta. Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2016, pykälä

Talousarvio 2017

Tilinpäätös 2016  /  Talousarvio 2016

Tilinpäätös 2015  /  Talousarvio 2015

Tilinpäätös 2014  /  Talousarvio 2014 

Tuloveroprosentti 2017 on 19,25 %. På svenska

Kiinteistöveroprosentit 2017
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,0 %
- vakituinen asuinrakennus 0,5 %
- muu asuinrakennus 1,1 %
- rakentamaton rakennuspaikka 4,0 %

Lainat vuoden 2016 talousarvion mukaan: 2 700 euroa/asukas (lainakanta 51,1 milj.euroa)

Lainat vuoden 2015 talousarvion mukaan: 2 598  euroa/asukas (lainakanta 50,7 milj. euroa)

Lainat vuoden 2014 talousarvion mukaan: 2 744 euroa/asukas (lainakanta 52,8 milj. euroa)


 Lisätietoja

Erikoissuunnittelija
Rita Lönnroth
+358509113058
Viimeksi muokattu 19.06.2017