< Kuulutukset
05.10.2017

Nikkilän ratasillan uusiminen ratasuunnitelma, Sipoo

Liikennevirasto on päätöksellään 27.9.2017 LIVI857/04.01.01/2017 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Nikkilän ratasillan uusiminen (ratalaki 91§).

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat jäljennöksinä nähtävänä tämän kuulutuksen julkipanoajan 30 päivää 5.10.–3.11.2017 osoitteessa Sipoon kunta, Iso Kylätie 18, 04130 SIPOO. (Ratalaki 90 §).

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Liikennevirastossa projektipäällikkö Anna Miettinen, puhelin 0295 34 3837, sähköposti anna.miettinen@liikennevirasto.fi jolta voi myös tilata jäljennöksen hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista.

 

Kunnanhallitus
Sipoossa 5.10.2017


Viimeksi muokattu
05.10.2017