< Ajankohtaista
10.08.2018

Ohje tontinomistajalle: Tontin kasvillisuus ja liikenneturvallisuus

Monella kiinteistönomistajalla on puita, pensasaitoja tai muita kasveja, jotka kasvavat pitkälle tontin rajan ulkopuolelle. Liiallinen kasvillisuus estää näkemiä ja näin ollen haittaa alueen liikenneturvallisuutta. Tämä tiedote sisältää havainnollisesti kuvattuna suosituksia siitä, miten kiinteistönomistajat voivat parantaa liikenneturvallisuutta asuntokaduilla.
Esimerkkejä kasvillisuuden hoidosta

Ulosajo tontilta kadulle
Kasvillisuuden tulee olla alle 70cm korkuinen kuvan mukaisella näkemäkolmion alueella. Näkemän tulee olla vapaa 2,5 m matkalla kadun/kevyen liikenteen väylän reunasta tontin suuntaan ja kadun suunnassa.

Nurkkatontti
Kasvillisuuden tulee olla alle 70 cm korkuista näkemäkolmion alueella, jonka sivut ovat 10 m kumpaankin suuntaan ajoradan reunasta mitattuna. Näkemäkolmion alueella voi kuitenkin olla yksittäisiä pylväitä ja runkopuita.

Liikennemerkit ja valaisinpylväät
Tontinomistajan tulee huolehtia siitä, että tontin puut ja pensaat eivät estä kadulla olevien liikennemerkkien havaitsemista tai katuvalojen valaisemista.

Tontti kadun varressa
Pensasaitojen ja pensaiden tulee kasvaa oman tontin puolella. Jos näiden oksat ulottuvat katualueen ylle, pitää varmistua, että kadun kulkijoille on riittävä vapaa tila korkeussuunnassa.

Vapaan korkeuden vaatimukset ovat:

  • jalkakäytävä vähintään 4,0m
  • pyörätie vähintään 4,0 m
  • ajorata vähintään 4,8 m

Mikäli käy ilmi, että tontinomistaja ei pyynnöstä huolimatta karsi kasvillisuutta, kunnalla on oikeus tehdä se kiinteistönomistajan kustannuksella.

Lisätietoja antavat:
Vihertyönjohtaja Petri Saarinen. puh. +358406712815, petrikalevi.saarinen@sipoo.fi
Vt. aluemestari Jim Hindsberg puh. +358401914533, jim.hindsberg@sipoo.fi


Viimeksi muokattu
10.08.2018