Yleistiedoksianto – Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Dnro: UUDELY/122/2021

Nähtävilläpito:

Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 8.1.–14.2.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Tiedoksi annettavat asiakirjat voi pyytää nähtäväksi Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Yleistiedoksianto (pdf)

Viimeksi muokattu 08.01.2021