Yleistiedoksianto – Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.

 

Asia

Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.

Ilmoituksen sisältö

Suunnitelma ruoppaustyöstä Sipoossa kiinteistön 753-410-1-16 edustan yhteisellä vesialueella 753-419-876-3.

Nähtävilläpito

Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 6.5.–12.6.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Tiedoksiannettavat asiakirjat voi pyytää nähtäväksi Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

 Lisätietoja Juha Kuvaja, puh. 0295 021 413, sähköposti: juha.kuvaja@ely-keskus.fi

Alla linkki yleistiedoksiantoihin

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/Yleistiedoksianto_Kitti_Uula_ruoppaus._p%C3%A4%C3%A4ttyy12062021pdf.pdf/2ac1a77a-8a10-d32f-ba23-a0a47913492c?t=1620285516118

 

 

Viimeksi muokattu 06.05.2021