Yleistiedoksianto: Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle

 

Asia

Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle.

Ilmoituksen sisältö

Sipoon Vesi suunnittelee johdon sijoittamisesta kiinteistön 753-427-876-1 vesialueelle Sipoossa.

Asian käsittely

Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukaan hankkeesta vastaavalla on oikeus sijoittaa valtaväylän tai puron alittava vesi-, viemäri- ja voimajohto, tietoliikennekaapeli sekä muu vaikutuksiltaan niihin rinnastuva johto toisenkin vesialueelle, jos sen sijoittaminen ei edellytä lupaa vesilain nojalla, sijoittamisesta ei määrätä ympäristönsuojelulaissa eikä sijoittamisesta aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle.

Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava johdon sijoittamisesta ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 60 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja sen kunnan, jonka alueelle johto sijoitetaan, verkkosivuilla.

Tiedoksiannon julkaisupäivä

4.4.2023

Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta, eli 11.4.2023.

Nähtävilläpito

Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 4.4.–4.5.2023 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa. Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi. Asian diaarinumero on UUDELY/4993/2023.

Lisätietoja

Susanna Uusi-Kytölä, puh. 0295 021 276

sähköposti: susanna.uusi-kytola@ely-keskus.fi

Yleistiedoksianto (pdf)

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

 

Viimeksi muokattu 04.04.2023