Vireillä haja-asutusalueen rakentamisen luvat -yksikössä

Seuraavat haja-asutusalueen rakentamisen lupahakemukset ovat vireillä:

Poikkeamishakemus, Martiksentie 410, Sipoo, uusi matkaviestintukiasema, maston korkeus 60 m ja laitesuoja 12 m², kiinteistötunnus 753-409-25-0.
Käsittelijä Lotta Pelto-Timperi.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi
Lotta Pelto-Timperi, 040 623 6075, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset haja-asutusalueen rakentamisen luvat yksikölle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 19.6.2024 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Haja-asutusalueen rakentamisen luvat, PL 7 (Lukkarinmäentie 2), 04131 SIPOO.

Haja-asutusalueen rakentamisen luvat
Sipoossa 5.6.2024

 

Viimeksi muokattu 03.06.2024