Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta / Eläinsuoja, Käsis gård

Kuulutuksen julkaisupäivä

Tämä kuulutus on julkaistu 18.12.2020.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 25.12.2020.

Päätösnumero

§ 130 /10.12.2020, Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunnan päätös

Hakija

Käsiksen tila

Asia

Käsiksen tila on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisen eläinsuojaa koskevan ilmoituksen koskien olemassa olevaa eläinsuojaa. Eläinsuoja sijaitsee Paippisissa osoitteessa Käsiksentie 120 kiinteistöllä 753-426-5-60. Eläinsuojassa on enimmillään 48 lypsylehmää, 19 hiehoa, 25 lehmävasikkaa (noin puolet alle 6kk ja puolet 6–12 kk) ja 4 sonnivasikkaa (noin puolet alle 6 kk ja puolet 6–12 kk). Eläinsuojassa on käytössä kuivike- ja kuivalantamenetelmät. Eläinsuojan yhteydessä on kaksi kumista liete- ja virtsasäiliötä, joiden yhteistilavuus on 250 m3. Tilalla olevan nykyisen betonisen kuivalantalan tilavuus on 600 m3.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta on sallinut päätöksellään 130 § ilmoituksenvaraisen eläinsuojan toiminnan ilmoituksen mukaisesti, ja antanut tarkentavia määräyksiä.

Nähtävillä pito

Päätös ja valitusosoitus pidetään nähtävillä 18.12.2020-25.1.2021 Sipoon kunnan verkkosivuilla www.sipoo.fi. Ilmoitusasiakirjoja voi lukea myös SipooInfossa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) aukioloaikoina, ma-to klo 8.00–17.00 ja pe klo 8.00–14.00 (suljettuna pyhien lisäksi 23.12. ja 31.12.2020.).

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 25.1.2021.

Lisätietoja antaa

Lisätietoja antaa ympäristöasiantuntija Jessika Karvinen, puh. 050 590 9984, sähköposti etunimi.sukunimi@sipoo.fi

 

Päätös ympäristönsuojelulain 115 a § mukaisesta ilmoituksesta – Eläinsuoja, Käsis gård

Viimeksi muokattu 01.09.2021