Kuulutus ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteislupahakemuksen vireilläolosta (MAL 13 §, YSL 43 & 44 §), Askolan rakennus- ja ympäristöjaosto

Pornaisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on vireillä ympäristönsuojelulain 47 a § ja maa-aineslain 4 a § mukainen yhteislupahakemus kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen sekä pilaantumattomien maiden vastaanottoon ja loppusijoittamiseen Pornaisten Kupsenkylässä.

Kuulutus on nähtävillä Askolan, Pornaisten ja Sipoon kuntien verkkosivuilla 25.1.-4.3.2024.
Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat lisäksi nähtävillä 25.1.-4.3.2024 osoitteessa www.julkipano.fi.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia koskee, voivat tehdä muistutuksen asiasta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää ensisijaisesti www.julkipano.fi -sivuston kautta tai osoitteeseen Ympäristönsuojeluyksikkö, Askolantie 28, 07500 Askola tai ymparistonsuojelu@askola.fi viimeistään 4.3.2024.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelusihteeri Laura Tudeer, etunimi.sukunimi@askola.fi, 040 7639 420.

Kuulutus (pdf)

Askolan rakennus- ja ympäristöjaosto

 

Viimeksi muokattu 25.01.2024