Kuntalain 142 § mukainen ilmoitus Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä

Helsingin hallinto-oikeus on 14.4.2023 antanut päätöksen 21910/2021, 22017/2021, 22145/2021 kunnallisvalitukseen, joka koskee Sipoon sivistysvaliokunnan 25.3.2021 §37–39 tekemiä päätöksiä.

Tämä ilmoitus on yleisessä tietoverkossa 18.4.-17.5.2023.

Lisätietoja:
Sipoon kunta / kirjaamo
Lukkarinmäentie 2 04130
PL 7
kirjaamo@sipoo.fi

Viimeksi muokattu 18.04.2023