Kuntalain 142 § mukainen ilmoitus Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä

Helsingin hallinto-oikeus on 27.11.2023 antanut päätöksen 6849/2023 kunnallisvalitukseen, joka koskee Sipoon kunnanhallituksen 21.8.2023 § 264 tekemää päätöstä.

Tämä ilmoitus on yleisessä tietoverkossa 27.11.-27.12.2023.

Lisätietoja:
Sipoon kunta / kirjaamo
Lukkarinmäentie 2 04130
PL 7
kirjaamo@sipoo.fi

 

Viimeksi muokattu 27.11.2023