Kuntalain 142 § mukainen ilmoitus Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä

Helsingin hallinto-oikeus on 25.4.2023 antanut päätöksen 2494/2023 kunnallisvalitukseen, joka koskee Sipoon sivistysvaliokunnan 27.10.2021 § 101 tekemää päätöstä.

Tämä ilmoitus on yleisessä tietoverkossa 26.4.-25.5.2023.

Lisätietoja:
Sipoon kunta / kirjaamo
Lukkarinmäentie 2 04130
PL 7
kirjaamo@sipoo.fi

Viimeksi muokattu 26.04.2023