Ilmoitus kuulutuksesta – Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 13 §:n mukainen päätös, Rudus Oy

Asia

Uudenmaan ELY-keskus on antanut 17.6.2022 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Asian diaarinumero on UUDELY/14516/2021.

Rudus Oy:lle annettu päätös koskee kahden maa-ainesalueen toiminnan yhteisvaikutuksia, Kulloon louhos RN:o 638–440–1–128, Andersas RN:o 638–440–10–19, Lilljontas RN:o 638–440–15–9 sekä Lilljontas II RN:o 638–440-130, Kulloo, Porvoo.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito

Uudenmaan ELY-keskus on antanut päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 17.6.-18.7.2022 Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa.

Linkki kuulutukseen

Rudus Oy, Kuulutus 17.6.-18.7.2022, Kahden maa-ainesalueen toiminnan yhteisvaikutukset, Kulloon louhos RN:o 638–440–1–128, Andersas RN:o 638–440–10-19, Lilljontas RN:o 638-440-15-9 sekä Lilljontas II RN:o 638-440-130, Kulloo, Porvoo (pdf)

Linkki päätökseen

Rudus Oy, Päätös 17.6.2022, Kahden maa-ainesalueen toiminnan yhteisvaikutukset, Kulloon louhos RN:o 638–440–1–128, Andersas RN:o 638–440–10-19, Lilljontas RN:o 638-440-15-9 sekä Lilljontas II RN:o 638-440-130, Kulloo, Porvoo (pdf)

Ilmoitus kuulutuksesta (pdf)

 

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

 

Viimeksi muokattu 17.06.2022