Ilmoitus kuulutuksesta, Uudenmaan ELY-keskus – Kuulutus Fingrid Oyj:n 400 kilovoltin voimajohtohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Fingrid Oyj on toimittanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus), joka koskee 400 kilovoltin voimajohtohanketta Hausjärven Puujaalta Sipoon ja Porvoon rajalla sijaitsevalle Anttilan sähköasemalle.

Arviointiselostuksen ja kuulutuksen nähtävillä pito

Uudenmaan ELY-keskus on antanut arviointiselostuksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Arviointiselostus ja kuulutus ovat nähtävillä 13.6.2024–12.8.2024:

www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa

www.ely-keskus.fi/kuulutukset/hame

www.ymparisto.fi/FingridHausjarviAnttila400kvYVA

Hausjärven kirjasto, Sykärintori, 12100 Oitti, Hausjärvi
Hyvinkään kirjasto, Torikatu 5, 05800 Hyvinkää
Mäntsälän kirjasto, Urheilutie 4 B, 04600 Mäntsälä
Sipoon kunta, SipooInfo Nikkilä, Pohjoinen Koulutie 2, 04130 Sipoo
Pornaisten kunnankirjasto, Kirkkotie 174, 07170 Pornainen
Porvoon kaupunki, Palvelupiste Kompassi, Rihkamatori B, 06100 Porvoo

Linkki kuulutukseen

Kuulutus arviointiselostuksesta 13.6.2024–12.8.2024, Fingrid Oyj, 400 kilovoltin voimajohtohanke, Hausjärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen, Sipoo ja Porvoo (pdf)

Linkki arviointiselostukseen liitteineen

Arviointiselostus, Fingrid Oyj, 400 kilovoltin voimajohtohanke, Hausjärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen, Sipoo ja Porvoo (pdf)

Arviointiselostuksen liite 1, Fingrid Oyj, 400 kv voimajohtohanke, Hausjärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen, Sipoo ja Porvoo (pdf)

Arviointiselostuksen liite 2, Fingrid Oyj, 400 kv voimajohtohanke, Hausjärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen, Sipoo ja Porvoo (pdf)

Arviointiselostuksen liitteet 3–6, Fingrid Oyj, 400 kv voimajohtohanke, Hausjärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen, Sipoo ja Porvoo (pdf)

Arviointiselostuksen liite 7, Fingrid Oyj, 400 kv voimajohtohanke, Hausjärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen, Sipoo ja Porvoo (pdf)

Arviointiselostuksen liitteet 9–10, Fingrid Oyj, 400 kv voimajohtohanke, Hausjärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen, Sipoo ja Porvoo (pdf)

 

Ilmoitus_Kuulutuksesta_FingridOyj_Hausjärvi-Anttila_400kV_YVA-S-2024

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

 

 

Viimeksi muokattu 13.06.2024