Ilmoitus kuulutuksesta – Kalastuslain 53 § mukaiset kalastuskiellot / rajopitukset Porvoon ja Sipoon merialueilla. / Varsinais-Suomen ELY-keskus

 

Kalastuslain 53 § mukaiset kalastuskiellot / rajopitukset Porvoon ja Sipoon merialueilla.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kieltää kalastuksen seuraavilla aluilla seuraavina aikoina:
Haikonselällä ja Stensbölenselällä kaikki kalastus kielletty lukuunottamtatta rannalta onkimista ajalla 15.5.-30.6.
Långviken: kaikki kalastus kielletty ajalla 1.4.-30.6.
Sipoonlahti: kaikki kalastus kielletty ajalla 1.8.-30.11.

Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus asettaa solmuvälirajoituksen hakemuksen mukaisesti koko Porvoon-Sipoon kalatalousalueelle: Pienin sallittu solmuväli 50 mm verkoissa, joiden syvyys on yli 1,8 m. Määräys ei koske I luokan kaupallisia kalastajia. Silakan, kilohailin sekä syöttikalojen verkkokalastus on sallittu pienemmällä solmuvälillä.
Voimassa: –31.12.2022
Kuulutus ja asiakirjat pidetään nähtävänä 31.7.2021 asti osoitteessa
www.elykeskus.fi/web/ely/kuulutukset
Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Helsingin hallintooikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Viimeksi muokattu 25.05.2021