Ilmoitus kuulutuksesta – Kalastuslain 53 § mukaiset kalastuskiellot Porvoon ja Sipoon jokialueilla / Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut 20.5.2021 (VARELY/1014/2021) päätöksen:
Kalastuslain 53 § mukaiset kalastuskiellot Porvoon ja Sipoon jokialueilla.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kieltää kalastuksen Sipoonjoessa, Mustijoessa, Porvoonjoessa sekä Ilolanjoessa ajalla 15.8.-30.11. onkimista, pilkkimistä ja katiskakalastusta lukuunottamatta. Kielto koskee myös kaikkia sivu-uomia. Porvoonjoen osalta kielto on voimassa vanhalta sillalta Tuomiokirkon kohdalla pohjoiseen päin. Kieltoa haetaan vaelluskalojen kudun suojelemiseksi.

Voimassa: –31.12.2022
Kuulutus ja asiakirjat pidetään nähtävänä 31.7.2021 asti osoitteessa
www.elykeskus.fi/web/ely/kuulutukset
Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Helsingin hallintooikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kalatalouspalvelut / Helsingin aluetoimisto

Viimeksi muokattu 25.05.2021