Invånarna får kommentera det ändrade planförslaget för Nickby gårds centrum – antalet flervåningshus minskas ytterligare

Flygbild över planområdets västra sida. I planförslaget koncentreras byggandet till de nuvarande åkerområdena. Bäckdalen längs Ollbäckens och skogarna bevaras för rekreation. Den nya versionen av planförslaget möjliggör bostäder för cirka 2 600 invånare i Nickby gårds centrum. Jämfört med det tidigare förslaget har antalet invånare alltså ytterligare minskats med flera hundra i enlighet med kommunstyrelsens … Fortsätt läsa Invånarna får kommentera det ändrade planförslaget för Nickby gårds centrum – antalet flervåningshus minskas ytterligare