Fullmäktige godkände detaljplanen för Nickby gårds centrum

Illustration: Tietoa Finland Oy. Utsikt över Nickby gårds centrum och Ollbäckens dal från järnvägens håll. Dalarna längs bäcken bevaras i naturligt tillstånd i planen. Detaljplanen för Nickby gårds centrum (NG8) godkändes av fullmäktige efter ett motförslag och en omröstning. Planen godkändes slutligen med rösterna 29–14. Planen möjliggör mångsidigt boende och tjänster på Nickby gårds centrumområde … Fortsätt läsa Fullmäktige godkände detaljplanen för Nickby gårds centrum