Detaljplanerna för tre bostadsområden och ett korsningsområde ska behandlas av förtroendeorganen i Sibbo

Illustration: Tietoa Finland Oy. Utsikt över Nickby gårds centrum och Ollbäckens dal från järnvägens håll. Dalarna längs bäcken bevaras i naturligt tillstånd i planen.  Små ändringar i detaljplan för Nickby gårds centrum Det föreslås att detaljplanen för Nickby gårds centrum (NG8) godkänns med några små ändringar. Planförslaget var framlagt i september–oktober 2022 och det kom … Fortsätt läsa Detaljplanerna för tre bostadsområden och ett korsningsområde ska behandlas av förtroendeorganen i Sibbo