Detaljplanen för Nickby gårds centrum har ändrats till en trädgårdsstad med fler småhus än tidigare – Förslaget skonar också större delar av rekreationsskogen

Utkastet till detaljplan för Nickby gårds centrum var offentligt framlagt för ett år sedan. Under framläggningstiden samlades respons om planprojektet av kommuninvånarna med tre olika metoder. Myndigheterna gav också utlåtanden om planutkastet. Utifrån den rikliga responsen på planlösningen har man gjort ett flertal väsentliga ändringar som förändrar områdets framtoning och förbättrar strukturen. Skidspår för nybörjare … Fortsätt läsa Detaljplanen för Nickby gårds centrum har ändrats till en trädgårdsstad med fler småhus än tidigare – Förslaget skonar också större delar av rekreationsskogen