Ympäristövalvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen:

  • Huolehtii sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä
  • huolehtii omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä.
  • huolehtii ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista
  • osallistuu kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen
  • antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille
  • huolehtii omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa
  • edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa
  • suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi säädetty useissa eri laissa, kuten ympäristönsuojelulaissa, maa-aineslaissa ja jätelaissa.

Sipoon kunnassa on käytössä Lupapiste-palvelu, jonka kautta voi eräitä lupahakemuksia ja ilmoituksia tehdä. Lisätietoa ja ohjeita Lupapiste-palvelun käyttöön saat alla olevaa otsikkoa napauttamalla.

Hae lupia ja tee ilmoituksia sähköisesti Lupapiste-palvelusta

Sipoon kunnan ympäristövalvontayksikössä on käytössä valtakunnallinen Lupapiste-palvelu. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Sipoon alueella. Sähköinen palvelu kattaa mm. ympäristö- ja maa-ainesluvat, meluilmoituksen, vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset sekä poikkeamisen ympäristönsuojelumääräyksistä. Monelle palvelu voi olla jo tuttu rakennusvalvonnan kautta.

Lupapisteen käyttö sujuvoittaa lupa- ja ilmoituskäsittelyä. Lisäksi se vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista ja paperisten asiakirjojen toimittamisesta. Lupapiste mahdollistaa neuvonnan, luvanhaun ja viranomaisasioinnin hoitamisen sähköisesti. Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan, mutta yritykset voivat rekisteröidä käyttöönsä erillisen Yritystilin.