Kuntalaiset osallistuivat aktiivisesti Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavaprosessiin

Kuva: Kaavan nähtävilläolon aikana suunnitelmat on myös esitetty paikan päällä maastonäyttelyn muodossa.