Koronarokotukset jatkuvat Sipoossa

80 vuotta täyttäneet kotihoidon asiakkaat saavat tiedot rokotuksista henkilökohtaisesti kotihoidon kautta. Rokotukset jalkaudutaan antamaan asiakkaiden kotiin.  

Rokotustahdin ratkaisee Sipoossa saatavien rokotteiden määrä. Tällä hetkellä Sipooseen on saatu viikoittain noin 150 rokotetta ja viikoittain on myös rokotettu noin 150 henkilöä. Rokotuksia laajennetaan uusin ryhmiin sitä mukaa kun rokotteita saadaan.

Sipoon kunnan verkkosivuille on julkaistu alustava rokotusaikataulu. Aikataulua tarkennetaan, kun rokotteiden saatavuus mahdollistaa tarkemman aikataulutiedon antamisen.

Rokotusjärjestys perustuu kansalliseen linjaukseen. Sipoo toteuttaa rokotukset THL:n valtakunnallisesti ohjeistamassa järjestyksessä. Sipoon alustavassa rokotusaikataulussa on myös huomioitu tuore tarkennus linjaukseen, jonka mukaan saatavilla olevia rokotteita on ryhdyttävä antamaan yli 80-vuotiaille mahdollisimman nopeasti, jotta ikääntyneillä olisi mahdollisuus saada suojaa vakavalta koronavirustaudilta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että iäkkäiden rokotukset on nostettu rokotusjärjestyksessä kotihoidon ja akuutti- sekä kuntoutusosaston henkilöstön ohi.

Kaikkien 80 vuotta täyttäneiden sipoolaisten ja sairautensa vuoksi vakavalle tautimuodolle alttiiden sipoolaisten rokotusten arvioidaan alustavasti alkavan helmikuussa. Tällä hetkellä he eivät voi vielä varata rokotusaikoja.

Tällä hetkellä rokotukseen oikeutetut ovat saaneet tiedon asiasta henkilökohtaisesti. Kun rokotukset etenevät ja aletaan rokottaa laajempia kuntalaisryhmiä, tiedotetaan asiasta näkyvästi muun muassa lehdistön kautta sekä kunnan verkkosivuilla. Tällöin myös ajanvaraus avataan laajempaan käyttöön ja ajan pääsee varaamaan helposti netistä tai vaihtoehtoisesti puhelimitse.

Linkit:
Koronarokotus-sivu kunnan verkkosivuilla

 

 

Viimeksi muokattu 12.05.2021