Utbildning på andra stadiet

Efter avslutad grundskola kan du fortsätta studera på andra stadiet.

Sibbo erbjuder gymnasieutbildning på svenska och finska. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda erbjuder examensinriktad utbildning på finska. Utbildningen sker vid Enter, som är Keudas verksamhetsställe i Sibbo. I Keuda Sipoo kan du avlägga grundexamen i företagsekonomi (merkonom), i informations- och kommunikationsteknik (datanom) och på el- och automationsbranschen (el- och automationsmontör).

Yrkesutbildning på svenska erbjuds i Borgå och i Helsingfors.

De andra stadiets utbildningar som Sibbo erbjuder ordnas i Nickby.

Du söker till andra stadiets utbildningar via tjänsten Studieinfo.fi.