Anvisningar för karantän och isolering

Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.Covid-19 kan smitta redan 2 dygn innan symptom uppstår.

Enligt smittskyddslagen (1227/2016) kan kommunens infektionsansvariga läkare försätta en person i karantän som man misstänker ha blivit exponerad av en allmänfarlig smittsam sjukdom. I dylika fall har du rätt till dagpenning som baserar sej på smittskyddslagen ifall distansarbete inte är möjligt. Samma rätt gäller vårdnadshavare till ett barn under 16 år som är försatt i karantän.

Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner. Håll dig hemma i isolering minst 7 dygn. Om du efter det fortfarande har symptom håll dig hemma tills du har varit symptomfri två dygn.

Beslut om karantän och isolering är myndighetsbeslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar och det är inte frivilligt att följa dessa. Längden på karantänen eller isoleringen bestäms från fall till fall. Ett negativt testsvar förkortar inte karantäntiden.

Vad är tillåtet och inte tillåtet under karantän

 • Man får inte träffa personer som hör till något annat hushåll än det egna.
 • Man får inte gå till arbetsplatsen, skolan eller dagvården. Man får jobba hemifrån på distans som normalt.
 • Man får inte använda allmänna kommunikationsmedel som tåg, buss eller flygplan. Det finns taxibilar som har skyddsplexiglas. När man beställer taxi ska man särskilt be om en taxi som har ett sådant glas.
 • Man får inte röra sig i offentliga utrymmen som affärer eller restauranger.
 • Man får inte gå till butiken, apoteket eller något ämbetsverk. När du behöver köpa mat eller mediciner ska du i första hand be hjälp av någon i din närmaste krets. De ska helst lämna inköpen utanför dörren.
 • Man får inte bjuda hem gäster, städare eller dylikt och man får inte heller besöka andra under karantäntiden. Detta gäller inte hemvården eller hemsjukvården, men man måste berätta om läget för dem.
 • Man får inte gå till kyrkan, moskén eller någon annan motsvarande plats.
 • Man får inte gå till några idrottsplatser, teatrar, biografer eller andra ställen med fritidssysselsättning.
 • Man får inte vistas i husbolagets allmänna utrymmen eller gå i husbolagets gemensamma bastu. Undvik att använda hiss. Åk ensam i hissen om du måste använda den.
 • Kom ihåg god hand-, host- och nyshygien. Undvik att röra vid ytor som också andra rör vid, som trappräcken och hissknappar.
 • Under karantänen kan man vistas ute men man ska undvika kontakt med andra människor. Man ska hålla minst två meters avstånd till människor som kommer emot.

Familjemedlemmar till personer som är i karantän är inte i karantän om de inte själva exponerats för COVID-19. De kan således röra sig utanför hemmet.

Om du får symptom under karantäntiden sök dig till coronavirus test. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116  117. Symptom kan bl.a. vara huvudvärk, täppthet, halsont, snuva, hosta, muskelvärk, feber, förändringar i smak- eller luktsinne, magont, diarré, trötthet, andtäppa. Symptomfria personer testas inte.

Vad är tillåtet och inte tillåtet under isolering

 • Stanna hemma tills isoleringen upphör. Bjud inte hem gäster.
 • Undvik närkontakt till familjemedlemmar.
 • De som bor i samma hushåll kan minska risken för infektion genom att undvika närkontakt med den sjuka personen och ha en god handhygien.
 • Det rekommenderas att personer som bor i samma hushåll som den sjuka, vistas i skilda rum samt sover i skilda sängar. Om detta inte är möjligt bör avståndet till den sjuka personen vara minst 2 meter.
 • Då du är sjuk är det viktigt att du vilar och dricker tillräckligt, feber och värk kan lindras med receptfria mediciner från apoteket.
 • Iaktta god hand- och hosthygien.
 • Använd en personlig handduk eller pappershanddukar för att torka händerna.
 • Undvik att röra/hantera livsmedel som serveras till andra.
 • Se till att ventilationen är bra i gemensamma utrymmen, t.ex. genom att öppna fönstret på toaletten, i badrummet eller köket.
 • Använd inte husbolagets gemensamma lokaler, såsom tvättstuga eller bastu.
 • Tvätta sängkläder som vanligt i 60-90 grader.
 • Torka av kontakt- och bordsytor dagligen med ett vanligt rengöringsmedel. Kontaktytor är bl.a. dörrhandtag, kranar, kylskåpsdörr, kaffebryggare, fjärrkontroller.
 • Städa wc utrymmen dagligen.

Ifall dina symptom är lindriga, kan du sköta sjukdomen hemma.

Ifall dina symptom förvärras (det uppstår andningssvårigheter/andfåddhet mycket lätt) var i kontakt till hälsocentralen 09 2353 6001 under tjänstetid och till journumret 116 117 under andra tider. Ifall du upplever att ditt allmänntillstånd försämras ring 112. Berätta i telefonen att du är smittad av coronavirus.

Senast uppdaterad 19.11.2020