Vuxenrådgivning

Tider för lagstadgade hälsoundersökningar erbjuds för långtidsarbetslösa, närståendevårdare och familjevårdare.

Vi utför även hörselundersökningar samt ger vid behov personligt stöd för viktkontroll eller för att sluta röka samt ger handledning i hur sömnlösheten kan hanteras utan mediciner.

Gruppverksamheten är för tillfället på paus. Vi meddelar när gruppverksamheten inleds på nytt.

Har du tänkt på att börja motionera eller träna upp din kondition? Är du osäker på hur man ska gå till väga eller hitta en gren som passar just dig? Du kommer väl ihåg att kommunen erbjuder gratis motionsrådgivning.

I Hälsobyn hittar du flera olika handböcker och program för egenvård och rehabilitering helt gratis.

I Omaolo hittar du social- och hälsotjänster snabbt och tillgängligt, dygnet runt – till exempel från din egen soffa!

Omaolo-rekommendationerna är individuella. De baserar sig på de senaste vetenskapliga rönen eller nationellt fastställda kriterier.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

En läkare eller en sjukskötare kan remittera dig till vuxenrådgivningen, men du kan också själv kontakta hälsovårdaren. Du kan boka en tid vid mottagningen eller fråga om råd per telefon.

På Mina Kanta-sidor kan du se dina recept och uppgifter om expediering av dem, anteckningar som rör din vård, laboratorie- och röntgenundersökningar samt uppgifter om barn under 10 år som du har vårdnaden om. Efter hand blir det möjligt att se uppgifter om barn i åldern 10–17 år, när man inom hälso- och sjukvården har gjort de nödvändiga ändringarna i patientdatasystemen. På Mina Kanta-sidor kan du be att få recept förnyade samt spara ditt livstestamente och din donationsvilja. På Mina Kanta-sidor kan du också hålla koll på ditt välbefinnande och läsa dina uppgifter som sparats med en hälsoapplikation.